ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Изисквания към наемателя

Валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон ( актуални документи, на  който крайния срок да не изтича преди датата на връщането на автомобила).

Валиден документ за самоличност – лична карта..

Навършени 21 години.

При направени нарушения от наемателя като : снимки от камери,неправивилно паркиране и други  нарушения на правилника за движение по пътищата, за който фирмата носи отговорност като собственик на превозното средство при възможност се уведомява клиента  или личните му данни  се представят в КАТ, за да бъде поета персонална отговорност от него като нарушител .

При извършени от клиент  забранени от закона действия,  които са в   нарушение на  законодателството на Република България при наемане на автомобил от фирма „ВЕКТОР-МАКС” ЕООД , клиента  носи лична  отговорност пред законодателната власт  на Република България.

Фирмата си запазва  правото да потърси правата си  в съда за нанесени морални вреди , материални щети  и пропуснати ползи  по вина на клиента .

Период на наема

Минималният наемен период е 1 ден (24 часа);

Максималният период за наем е 6 (шест) месеца;

Ако желаете да наемете автомобил за повече от 2 месеца (60 дни), направете запитване до фирмата за да получите най-изгодните за вас условия и цени .

Закъснение при връщане на автомобил

При закъснение връщане на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 24 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил НАЕМОДАТЕЛЯ се счита за присвояване и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи.

Цени и начин на плащане

Всички цени в  сайта  са в лева с включено ДДС .

Цената се базира на 24-часов наем .

Плащането се извършва:

С кредитна карта или в брой при наемането (доставката) на автомобила .

По банков път – предварително, по банкова сметка на фирмата, като таксите и комисионните са за сметка на клиента.

Депозитa се заплаща при сключване  на договора .

Депозитът се връща при връщането на наетия автомобил и ако не са установени липси  или нанесени щети.

При направени от клиента щети, които са по-големи от платения депозит разликата до реалната стойност на нанесените щетите  се доплаща от клиента .

Гориво

Използваното гориво се заплаща от наемателя;

Автомобилите се предават с наличното в резервоар гориво и се връщат със същото количество

Доставка и връщане на автомобил

Автомобилът задължително се връща във вида в който е бил отдаден на клиента в самото начало.

Това включва хигиената на автомобила ( вътрешно и външно ) , запазване цялостта на автомобила без видими липси/щети.

Ако някое от по-горе изброените условия не бъде спазено, това може да доведе до начисляване на допълнителни такси спрямо клиента и/или удържане на определена сума от депозита в зависимост от неспазеното условие.

За нарушение на хигиената при връщане на автомобил се доплаща 10 EUR.

При установени липси/щети (когато няма предоставен протокол от КАТ) депозитът се удържа и/или се доплаща определена сумав зависимост от лиспата/щетата.

Автомобилите разполагат с

Винетен стикер – платена пътна такса за България.

Стандартно оборудване, съгласно изискванията на КАТ – резервна гума ако е предвидена в комплект от производителя, крик и ключ за гуми, авариен триъгълник, пожарогасител, аптечка.

Сезонни гуми – летни или зимни.

Технически проблеми

В случай на технически проблем е необходимо клиентът да се свърже с екипа на „ВЕКТОР-МАКС”ЕООД на телефона, записани в договора за наем на автомобила.

В случай НА ПТП или неизправност независеща от нас, можем да Ви доставим автомобил, като заплатите направените разходи за доставка .

При повреда или ПТП  създадени умишлено или по вина на клиента той поема всички разходи по ремонта на колата и заплаща наемния период до пускането й .

Пътнотранспортно произшествие (ПТП)

В случай на ПТП се обадете на фирмените телефони, записани в договора за наем. След това се обадете тел. за спешни случай в България (тел.: 112) и поискайте да Ви съдействат.

*ЗАБЕЛЕЖКИ

Застраховката срещу щети не е валидна в следните случаи:

aко автомобилът е управляван след употреба на алкохол или наркотични вещества;

в случай на ПТП не е представен протокол за произшествието от КАТ при връщането на автомобила;

наемателят е позволил на друго лице, неоторизирано в договора за наем, да управлява автомобила;

гумите и/или джантите на автомобила са повредени и не е предоставен протокол от КАТ;

наемателят умишлено е нанесъл щети на автомобила или неговите аксесоари.

При направени умишлени или по несъображение от клиента щети клиента заплаща разходите по тях .

Застраховката срещу кражба не е валидна в следните случаи:

не е представен протокол за кражбата от МВР;

не са върнати документите и ключовете на автомобила;

автомобилът е оставен незаключен;

документите на автомобила са оставени в него